Apr 6, 2018

Tặng combo DÂY ĐEO KEYCHAIN SUPREME

April 06, 2018 Posted by To Hung Duong

#GA: Tặng combo DÂY ĐEO KEYCHAIN SUPREME trị giá 50k.
Thời gian: tháng 4 và tháng 5 của năm 2018.
Đối tượng là cá nhân đến cài macOS.
Cách tính 1 combo/máy đến cài.
Yêu cầu duy nhất là share post này trên Facebook Cá nhân ở chế độ công khai.
P/s: Hàng mình được tài trợ nên không quy đổi ra tiền mặt để trừ vào giá dịch vụ nhoé.
Tương lai có thể sẽ còn nhiều GA khác nữa dành cho "khách"